Paradise Honolulu
Click To Enlarge

Paradise Honolulu By Hawaii Shochiku Orchestra

1. Paradaisu Honoruru (Paradise Honolulu) - Hawaii Shochiku Orchestra, Hattori, Raymond
2. Asataro Zange (Asataro's Tale)
3. Aja Koshin Kyoku (Aja March)
4. Ikoku No Oka (Strange Land)
5. Kosame No Oka (Light Rain on the Hill)
6. Hoshi Kage No Komichi (Starlit Path) - Hawaii Shochiku Orchestra, Haida, Katsuhiko
7. Asu No Kadode (A New Day)
8. Jonetsu Musume (Happy-Go-Lucky Girl)
9. Ie Rai Shan (Fragrance of the Night) - Hawaii Shochiku Orchestra, Guang, Li Jin
10. Tsubaki Saku Shima (Isle of Blooming Camelia)
11. Kagoshima Ohara Bushi
12. Waikiki No Yoru (Waikiki Night)
13. Koyoi Mo Oka De (Another Evening on the Hill) - Hawaii Shochiku Orchestra, Hattori, Raymond
14. Aoi Sanmyaku (Blue Mountain Range)
15. Hoshi Furu Nagisa (Falling Stars Near the Shore) - Hawaii Shochiku Orchestra, Hattori, Raymond
16. Hawai Butai (Hawai'i Battalion)
17. Honoruru No Lei Uri Musume (Honolulu Lei Selling Girl) - Hawaii Shochiku Orchestra, Hattori, Raymond
18. Itoshi No Kadode (My Darling's Time Away) - Hawaii Shochiku Orchestra, Zanami, Francis
19. Kyo Ware Ren Ai Su (Today I Love)
20. Gunjin Hanayome (War Bride)

  • Item #: SJ-CI007

Paradise Honolulu

Price: $18.70
* Marked fields are required.
Qty: *